Bestyrelsen


Grundejerforeningen Hjelm Bugt - Møn

Grundejerforeningen Hjelm Bugt – Møn


Bestyrelsens sammensætning og aftalte opgavefordeling pr. 1. juni 2021:

1) Formand Birte Borre Olsen – overordnet ansvar for foreningen, samt foreningens
kontaktperson udadtil. Kontaktperson til Erik Hansen vedrørende snerydning og
kontakt til Martin Foder vedrørende fællesarealer og veje. Birte kan kontaktes på
mobil 29612921 eller på mail borre.birte@gmail.com
2) Kasserer Anne-Mette Fuglsang Kurek – ansvar for regnskab og finansiel rådgivning
af foreningen.
3) Medlem Steen Døssing - ansvar for rådgivning om dræn, kloakker, veje og
grundejerforeningens historie.
4) Medlem Jan Kurek – ansvar for foreningens hjemmeside i egenskab af foreningens
webmaster og ansvar for hjertestarteren.