Generalforsamling 6. april 2024

I kan læse indkaldelsen og de tilhørende bilag her. Vi håber meget, at mange vil komme til årets generalforsamling. Tilmeldingen sendes til Ib Mathisson på ib.mathisson@outlook.dk eller afleveres i postkassen hos formanden Birte Borre, Kværken 2 senest fredag den 22. marts 2024.

De bedste hilsner
Bestyrelsen